‘Tis I Master, Francesco, come
to awaken you for noon refreshment.